A Fióka munkaterve 2013-ra

FIÓKA Gyermek-és Ifjúságjóléti Központ

 

A Fióka Gyermek- és Ifjúságjóléti Központ szakmai munkáját a 2009-ben készült Szakmai Programban megfogalmazott általános elvek alapján végzi. Tevékenységét az 1997-es gyermekvédelmi törvény és a hozzá tartozó rendeletek szabályozzák.

2013-ban is elsődleges feladatuk a náluk önként segítséget kérő, vagy más által jelzett gondokkal küszködő gyerekes családoknak segítséget nyújtani gondjaik megoldásában, mindig a gyermek érdekének szem előtt tartásával. Idén is feladatuk prevenciós programok biztosítása a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, illetve enyhítése érdekében. Ennek keretében:

  • péntekenként nyitott klubot tartanak az „Újhely”-en;
  • 2013-ban is működtetni tervezik a Távol–Keleti Harcművészek Egyesülete által tartott önvédelmi tanfolyamot;
  • az „Újhely”-en a fejlesztő foglalkozásokon megjelenő gyerekek számára lehetőséget biztosítanak tartalmas játékra, beszélgetésre, egyelőre kötetlen körülmények között, önkéntes segítők segítségével;
  • folytatják a kliens gyerekeknek, általuk szervezett, de önkéntesek által nyújtott angol nyelvtanfolyam tartását (kétféle angol-tanításra nyílik lehetőségünk: az egyik a szabad nyelvhasználatot támogató játékos csoport-foglalkozás, a másik inkább az iskolai angol-tanulás egyéni támogatása);
  • az iskolai szünidő alatt folytatják a „nyári kószálások” programsorozatot;
  • amennyiben lehetőség lesz rá, újra támogatják kliens-gyerekek részvételét a „Harcművészek a gyermekekért” Alapítvány önvédelmi táborában.

Pszichológusaik egy héten kétszer fogadják a szociális munkások által delegált klienseket. Jogi szolgáltatásuk teljes kihasználtsággal működik minden héten egy alkalommal. A speciális szakember által nyújtott szolgáltatások vonatkozásában az a tapasztalatuk, hogy a kliensek (a gyerekek és szüleik egyaránt) gyakran nem érzik át a szolgáltatás igénybevételének fontosságát, ezért nem tartják lényegesnek, hogy a megbeszélt időben tényleg megjelenjenek. Azaz előfordul, hogy pszichológus, jogász, vagy a fejlesztőpedagógus munka nélkül marad, mert akinek jönnie kellett volna, az nem ért rá, elfelejtette, vagy megbetegedett, s nem szólt arról, hogy nem tud jönni. Ezt a jelenséget a szociális munkásoknak minimalizálniuk kell.

Speciális szolgáltatásaikat változatlanul nyújtják klienseik számára 2013-ban is.

A 2013-as év pluszfeladata az Újpalotai Családsegítő Szolgálattal való együttműködés garanciális elemeinek közös végiggondolása, írásba foglalása. A családsegítő munkatársaival való együttműködés 15 év óta folyamatos (illetve a közös tapasztalatok tanulságainak megfelelően folyamatosan fejlődő).

Képzések, továbbképzések, szupervízió

2013-ban is keresik a szakmailag megfelelő színvonalú képzéseket, konferenciákat. Tudásuk szinten tartásához, illetve a burn-out elleni küzdelemben a legjobb és leghasznosabb módszer, ha a munkatársak képzéseken, szakmai tanácskozásokon vesznek részt.

Fontos feladat a jelzőrendszer működtetése annak érdekében, hogy a gyerekek gondjairól, nehézségeiről szóló jelzések minél korábban kerüljenek a gyermekjóléti szolgáltatóhoz. Egész évben folytatják a szakmaközi megbeszélések rendszeres megtartását a gyermekvédelmi felelősökkel. Az iskolai gyermekvédelem szakembereivel a tanév folyamán havonta, az óvodai gyermekvédelmi szakemberekkel kéthavonta találkoznak. Évente legalább egy alkalommal, a védőnőkkel, a rendőrséggel, s igény szerint más szakmacsoportokkal is tervezik a találkozást. A védőnőkkel szakmai napjaikon is külön találkoznak. Meghívást kaptak a BRFK XV. kerületi Rendőrkapitányság vezetőjétől, hogy vegyenek részt a kerületben tevékenykedő körzeti megbízottak havonta megrendezésre kerülő megbeszélésein.

2013 márciusában megtartják éves tanácskozásukat, melyen a jelzőrendszer különböző csoportjaival közösen értékelik a 2012-es évben végzett közös munkát. Az éves tanácskozásokon az együttműködés értékelése mellett mindig kiválasztanak egy - a gyerekekkel foglalkozó szakemberek számára - fontos témát, melynek mélyebb megértésének elősegítése érdekében előadókat hívnak. 2013-ban a fiatalok új kommunikációs csatornáival, illetve a droghasználat új jelenségeivel, tanulságaival fog a tanácskozás foglalkozni.

 

 

Ütemterv

FIÓKA GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGJÓLÉTI KÖZPONT

Feladat

Tervezett időpont

Nyitott klubok az „Újhelyen”

A tanévben, minden pénteken ½ 5 és ½ 6 óra, illetve havi egy alkalommal nagy klub keretében ½ 5 és 6 óra között.

Önvédelmi tanfolyam

A tanévben péntekenként 15 és 16.15 óra között.

Angol nyelvtanfolyam

A tanévben, minden pénteken délután csoportos, illetve szerda délután egyéni az Újhelyen.

Pszichológiai tanácsadás

Hétfő és szerda délutánonként

Jogi tanácsadás

Minden péntek délután.

Speciális szolgáltatások nyújtása

Folyamatos. Kapcsolattartási ügyelet szombatonként 10 és 17 óra között.

Készenléti szolgálat nyitvatartási időn túl minden nap.

Szakmaközi megbeszélés a gyermekvédelmi felelősökkel

Havonta egy alkalommal, kedden 10 és 11.30 között az iskolai, 2 havonta az óvodai gyermekvédelmi felelősöknek.

Szakmaközi megbeszélés a rendőrséggel

Rendszeres részvétel a körzeti megbízottak megbeszélésén.

Szakmaközi megbeszélés a védőnőkkel

2013. szeptember-október

Éves tanácskozás előkészületei

2013. január 15-től

Éves tanácskozás

2012. március 26.

„Nyári kószálások” program

A nyári tanítási szünetben szerdánként 10 és 17 óra között.

Gyerekek delegálása az önvédelmi táborba

2013. július

Gyerekes családokkal végzett szociális munka

Folyamatos

Fejlesztés gyermekeknek

Folyamatos, hétfő délután és szerdán egész nap, illetve pénteken délelőtt az „Újhelyen”.

 

Betűméret: A A A
Állásajánlatok
Feltöltve: 2018-09-17 08:20:16
Belépés

Elfelejtett jelszó