Fióka beszámolója 2012-ről

FIÓKA Gyermek- és Ifjúságjóléti Központ

Beszámoló a 2012. év munkájáról

 

A Központ tevékenységének célja elsődlegesen a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése. A szakemberek a veszélyeztetettség megelőzése, és a már kialakult veszélyeztetettség enyhítése, illetve megszüntetése érdekében végzik a mindennapi munkát. Kiemelt feladat a családból ideiglenes hatállyal kiemelt, vagy átmeneti nevelésbe vett gyermek családba történő visszahelyezésének elősegítése, valamint átmeneti vagy tartós nevelésből kikerült gyermek, vagy fiatal felnőtt utógondozásának biztosítása, illetve annak elősegítése. A FIÓKA munkájának legjelentősebb eleme 2012-ben is az egyéni esetkezelés volt, vagyis az intézményt önként felkereső, vagy a jelzőrendszer, illetve a hatóságok által jelzett gondokkal küszködő gyerekek családjaival való foglalkozás. A gondozott gyerekszám, mely 1493 fő, lényegében változatlan az előző évihez képest. A gondozott családok száma némileg kevesebb (azaz nőtt az átlagos családonkénti gyerekszám). Változatlanul jellemző, hogy sokproblémás, nehezen segíthető gondokkal küzdő gyerekek és családjaik kerülnek a FIÓKÁ-ban, akikkel vagy nagyon nehézkes az együttműködés vagy szinte reménytelen helyzetűek, ezért nehezen támogathatók.

A FIÓKA 2012-ben 4500 levelet kapott és 3285 levelet írt az egyes gyerekek érdekében, illetve ügyében. 2012-ben 21 család (31 gyerek) esetében hívtak össze úgynevezett esetkonferenciát. A FIÓKÁ-val együttműködő jelzőrendszeri tagokkal, illetve csoportokkal időről időre úgynevezett szakmaközi megbeszélésen találkoznak, hogy valamely problémacsoportról szakmai megbeszélést folytassanak. Ilyen megbeszélésre 2012-ben 14 alkalommal került sor. A 2012-es év újdonsága ebből a szempontból, hogy ősztől rendszeresen találkozunk az óvodákban dolgozó, a gyermekvédelemért felelős szakemberekkel is ügyes-bajos gondjaink megbeszélésére. Az egyes gyerekek érdekében a szociális munkások rendszeresen jártak óvodákba, iskolákba tárgyalásokra, esetkonzultációkra, a hatóságok által összehívott tárgyalásokra. A kerület gyerekekkel foglalkozó szakembereit, illetve a gyerekek ügyében kompetens döntéshozóit évente egyszer az ún. „Éves tanácskozáson” ültetik össze közös egyeztetésre, ahol a kerületben fellelhető problémák kerülnek átbeszélésre.

Családgondozás

Az alapellátás keretén belül nyújtottak segítséget azoknak a családoknak, gyermekeknek, akik a Központ szolgáltatásait önként vették igénybe. 2012-ben 1125 gyermeket és családjaikat gondozták alapellátásban. Ennek keretében felvilágosítást, tanácsot adtak az igénybe vehető – gyermekekkel kapcsolatos – ellátásokról, támogatásokról, szabadidős programokról. A segítő kapcsolatban terápiás jellegű segítséget kínáltak nehézségeik megoldásában, illetve tanácsot adtak konkrét problémáikban. Szükség szerinti rendszerességgel otthonukban látogatták meg a családokat. Közreműködtek az átmeneti gondozás (pl. gyermekek, ill. családok átmeneti otthona) igénybevételében. Kirendelt családgondozás keretében, hatósági végzés alapján nyújtottak segítséget azon családok számára, amelyek az önkéntes együttműködés keretében nem tudták, vagy nem akarták a gyermekeiket veszélyeztető gondjaikat megoldani. 2012-ben védelembe vételre 132 gyermek esetében került sor. A szociális munkások részt vettek a hatóság által összehívott tárgyalásokon, és a családokkal közösen egyéni gondozási-nevelési tervet készítettek, melynek segítségével konkrét feladatok és határidők kitűzésével tették hatékonyabbá a közös munkát. Folyamatosan együttműködtek a gyermekeket ellátó egészségügyi, oktatási, nevelési intézményekkel. Szüleiktől kiemelve, szakellátásban nevelkedő 187 gyermek ügyében 125 családnak nyújtottak segítséget annak érdekében, hogy a gyermek(ek) visszafogadására alkalmassá és képessé váljanak. Ennek során ún. hazagondozási tervet készítettek, melyben kijelölték az elérni kívánt célokat, az azok elérését segítő feladatokat, melyek teljesítésében segítették klienseiket, majd félévenként értékelték az elvégzett munkát. Az utógondozás keretén belül 15 családból 17 gyereknek nyújtottak támogatást. Ők családjukba visszakerült gyermekek, akik a visszailleszkedéshez kaptak segítséget.

Kapcsolat a családok, illetve a gyerekek átmeneti otthonaival

A családok átmeneti otthonába a szülő(k) kérésére kerülhetnek be családok. Azokban az esetekben, amikor egy felvétel előtt álló családdal már kapcsolatban áll a FIÓKA, akkor a helyzetükről, életkörülményeikről tájékoztatást tud nyújtani az intézmény a fogadó szervezet számára. A legnagyobb számban a kerületünkben lévő Szociális és Rehabilitációs Alapítvány fogadja a XV. kerületi családokat. 2012-ben több más szervezet is biztosított elhelyezést kerületünkben élő családok részére:

 • Átmeneti Szálló és Szobabérlők Háza,
 • BMSZKI Anya - Gyermek Krízis Szállója, Rákosszegpark-i Családok Átmeneti Otthona,
 • Diósd
 • Don Bosco
 • Érd
 • Gödöllő
 • III. kerület
 • IV. kerület
 • Menedék
 • Menedékház
 • Páty
 • RÉS
 • Szalonna
 • Törökbálint

A gyermekek átmeneti otthona a szülők kérésére azokat a gyerekeket fogadja, akiknek családjában átmeneti nehézségek adódnak, s bizonyos időszakra a család nem tudja vállalni a gyerek(ek) ellátását, s ennek hiányában ezek a gyerekek felügyelet nélkül maradnának. A XV. kerületnek együttműködési megállapodása van a IV. kerületben levő „Aranyhíd” Gyermekek Átmeneti Otthonával, amely így szükség esetén fogadja azokat a gyerekeket, akiknek ilyen ellátás igénybevételére van szükségük. A 2012-es évben 23 gyerek került az „Aranyhíd”-ba. Ez az ellátási forma a legtöbb esetben a szülők életvezetési problémái, lakhatási nehézségei (elégtelen lakhatási körülmények, hajléktalanná válás) miatt vált szükségessé.

Speciális szolgáltatások

 • A készenléti szolgálat keretében 2012-ben 84 alkalommal végeztek szakmai tevékenységet (minden esetben elegendő volt a telefonos segítségnyújtás).
 • A kapcsolattartási ügyelet keretében 155 kapcsolattartás lebonyolításában vettek részt (37 család ügyében).
 • A kórházi szociális munka keretében 9 kórházi jelzés alapján dolgoztak együtt a kórházi szociális munkással.
 • Az utcai és lakótelepi szociális munka tekintetében évek óta heti rendszerességgel szabadidős programokat biztosítanak a kallódó gyerekek részére, hogy minél kevesebb időt töltsenek az utcán tartalmatlanul. A tanévhez kötődő péntek délutáni klubokon kívül a nyári hónapokban ugyanezt a célt szolgálják a „nyári kószálások”.

Gyerekklub

Minden héten egy alkalommal nyitott, bárki által látogatható gyerekklub működik. A tanév alatt a klubok pénteken délutánonként, előre megtervezett program szerint két munkatárs vezetésével, egy órás időtartamban zajlanak. Havonta egyszer úgynevezett nagy-klub van, ami azt jelenti, hogy a tematikus gyerekprogramon sok munkatárs részt vesz és valamilyen tervezett játék után meguzsonnáztatják a gyerekeket. A gyerekklubok 2012-ben is egész évben az Újhelyen kerültek megvalósításra. A gyerekklubok munkájába 2011-től kezdődően önkénteseket vontak be. A Harcművészek a Gyermekekért Alapítvány által megszervezett nyári önvédelmi táborba 2012-ben 20 gyereket delegált a FIÓKA, melyhez a szükséges anyagi fedezetet a FIÓKA Alapítvány biztosította.

Nyári kószálások

2012 nyarán is megszervezték a nyári szabadidős programot, a „nyári kószálások”-at. Cél volt a program nyújtotta élményen felül, a szociális kompetenciák fejlesztése: hozzászoktatni a gyerekeket a közlekedéshez, egymás tiszteletben tartásához, hogy hogyan kell egy programot kiválasztani, előkészíteni, utána feldolgozni. A kirándulásokat a FIÓKA munkatársai szervezték és bonyolították egy önkéntes egyetemi hallgatóval kiegészülve, a gyerekek részvétele természetesen ingyenes volt. A megvalósult programokat a klubos gyerekek igényei, kívánságai alapján állították össze, melyekről nyár elején levélben tájékoztatták a családokat. Így előre láthatták, melyik hétre mi az ajánlat, pl. Eleven Park, Állatkert, mozi, Természettudományi Múzeum, Mezőgazdasági Múzeum, Csodák Palotája, Hűvösvölgy, Pálvölgyi cseppkőbarlang, Szentendrei Skanzen Szabadtéri Múzeum, Vasúttörténeti Múzeum.

A kószálások során a gyerekek bőséges uzsonnát kaptak. Indulás előtt minden alkalommal megbeszélés volt, visszaérkezéskor minden egyes gyerek viselkedését értékelőlapon értékelték maguk a gyerekek. Ez alapján dőlt el, kik vehettek részt az augusztus végi „jutalom” programon, ami egész napos izgalmas és mozgalmas élményt nyújtott az Exbox Action Kalandparkban.

Sajnálatos esemény rázta meg a FIÓKÁ-val kiránduló gyerekeket, amikor egy alkalommal bűncselekmény áldozataivá váltak. Egy - valószínűleg lopásra szakosodott - társaság fosztotta meg őket a magukkal vitt játékeszközöktől és a maradék elemózsiától. Az egyik kislány hátizsákját (benne a kedvenc plüssállatával) is elvitték. 

Egyéb szakmai szolgáltatások

A gyerekekkel (és családjaikkal) való szociális segítő munka kiegészítője a pszichológiai segítségnyújtás, a jogi tanácsadás, illetve a fejlesztés.

A pszichológusok tevékenysége

A pszichológusok tanácsadást, rövid terápiát, konzultációs beszélgetéseket folytatnak gyerekekkel, szüleikkel külön-külön vagy együtt. A terápiás titok megtartása mellett a pszichológusok folyamatosan konzultálnak az érintett családokkal foglalkozó szociális munkásokkal. 2012-ben 407 alkalommal fogadták a pszichológusok a klienseket. Ez a szám nagyjából azonos az előző éviével (428).

Jogász tevékenysége

Jogi tanácsadás keretében többféle jogi tevékenység zajlik az intézményben. A szociális munkásokat segíti jogi tanáccsal a kliensek ügyeinek vitelében. A családok tagjai személyesen is konzultálhatnak a jogásszal. 2012-ben jogi tanácsadásban 209 alkalommal találkozott klienssel (2011-ben ez a szám 122 volt). A nagyszámú növekedés abból fakad, hogy lehetőség volt a jogász kliensfogadási idejét jelentősen bővíteni.

Fejlesztők tevékenysége

2012-ben 131 fejlesztésre szoruló gyerekekkel foglalkoztak a fejlesztőpedagógusok. A fejlesztés minősége és mélysége megváltozott, ami megmutatkozik egyrészt az egy gyerekre fordított alkalmak számának növekedésében (több gyerek heti több alkalommal jár), valamint a fejlesztés irányának megváltozásában. A gyerekek a legtöbb segítséget napi tanulási problémáik megoldásához igénylik, de a fejlesztést többnyire az alapoktól kell kezdeni. Az esetek többségében a tanulási alapműveletek (olvasás, helyesírás, számolás) nagyon hiányosak. Tovább nehezíti a haladást a szegényes szókincs. Ezek a halmozott problémák abból adódnak, hogy a gyerekek sokszor már az órákon nem értik a hallottakat és az otthoni információszerzés is nehezített. A fejlesztőpedagógusok munkája sok magántanuló számára az utolsó esélyt jelenti arra, hogy tanulmányai ne szakadjanak meg.

Munkatársak képzése

A szociális segítő munka végzéséhez feltétlenül szükség van képzésekre, szupervízióra, illetve szervezetfejlesztésre. 2012-ben is fokozott figyelmet fordítottak a munkatársak szakmai tudásának és ismereteinek bővítésére, illetve az aktuális változások és elvárások szerinti fejlesztésére. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény változásainak hatályba lépése ezt különösen indokolttá tették. Szakmai konferenciákon, tanfolyamokon és tanácskozásokon elsősorban a törvény által előírt kötelezően teljesítendő kreditpontos képzéseken volt alkalmuk részt venni.

Szupervízió

A szupervízió, mint szakmai fejlődést célzó beavatkozás szintén a munkatársak képzésének körébe tartozik, bár formáját tekintve eltérő keretekkel rendelkezik a hagyományos oktatáshoz képest. A szociális munkás és a kliens kapcsolatával foglalkozik, a szakmai kontroll egyik legfőbb eszköze, és védelmet jelent a szociális munkások burn-outjával szemben. Segíti a szakembert, hogy jobban megértse a klienst és az interakciók dinamikáját. Elmondható, hogy a munkatársak csak korlátozott mértékben tudtak szupervíziós üléseken részt venni.

Módszertani feladatok ellátása

A Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2008. október 31-i dátummal keltezett, B-91-10890/11/08 számú határozatában jelölte ki az intézményt a gyerekjóléti szolgáltatás területén szakmai módszertani feladatok ellátására. 2012-ben a módszertani tevékenység egyrészt segítségnyújtás, másrészt szakmai ellenőrzés formájában valósult meg.

Továbbképzések

2012-ben öt akkreditált képzést tartottak FIÓKÁ-ban: az „Alfától omegáig”, „Az ómegán túl” (két alkalommal), „Adminisztrációs blokk”, illetve „A bennünk élő segítő” címmel. Mindegyik képzésen Budapestről és az agglomerációból fogadták a gyermekjóléti szolgálatoknál dolgozó szakembereket.

Terepgyakorlatok

2012-ben 4 fő felsőoktatásból érkező hallgatót fogadtak hosszabb-rövidebb időtartamú terepgyakorlatra.

Betűméret: A A A
Állásajánlatok
Feltöltve: 2018-09-17 08:20:16
Belépés

Elfelejtett jelszó