Módszereink

Egyéni esetkezelés:
   A problémamegoldás során, a kliens és a segítő között (szóbeli vagy írásbeli) megállapodást kötünk. Részünkről az esetkezelés tudatos és tervszerű folyamat. Munkánkat a szociális munka szabályai szerint, a személyes adatok védelmének szem előtt tartásával és a szociális munkások etikai kódexének normái szerint végezzük.
 
Fejlesztő foglalkozások:
   Fejlesztő pedagógusaink a hozzánk forduló családok óvodás és iskolás gyermekeinek nyújtanak segítséget. Munkájuk során, az egyéni fejlesztésen belül a tanuláshoz szükséges részképességek meglévő szintjének felmérésével és azok fejlesztésével foglalkoznak.
   Fő tanulási probléma továbbra is az olvasás, szövegértés és a helyesírás területén jelentkezik, ami mögött sok esetben a későn felismert részképesség-zavarok állnak. A gyermekek, illetve szüleik gyakran már csak akkor kérik a segítségünket, amikor a tanulási nehézségekhez nagyfokú ismeretanyag hiány, tanulási kudarc társul.

Terápiás foglalkozások:
   Munkánk során nagy szükség lehet a szociális munkát kiegészítő pszichológiai tanácsadásra, terápiára. Pszichológusainkhoz a szociális munkások javaslata alapján kerülhetnek gyerekek ill. családok. A belső pszichológiai tanácsadás mellett nagy számban segítjük klienseinket más szakemberekhez is: addiktológiai rendelésre, gyermek- és felnőtt pszichiátriára, drogambulanciára, nevelési tanácsadóba, illetve szakértői bizottságok elé.
 
Csoportok, klubok, táborok és egyéb szabadidős programok:
   Az egyéni esetkezelés (családgondozás) mellett, feladataink közé tartoznak a csoportok, klubok és más szabadidős programok szervezése. Jelenlegi lehetőségeinkhez alkalmazkodva hetente tartunk Kisklubot, havonta egy Nagyklubot. A tanév közben jól bevált klubfoglalkozásaink nyáron átalakulnak. Júliusban és augusztusban hetente rendezünk egész napos kirándulásokat.
 
Esetmegbeszélések (esetkonferenciák, szakmaközi megbeszélések):
   A gyermekjóléti szolgálat által, egy-egy család ügyében összehívott esetkonferenciák, illetve az egy adott probléma megbeszélésére, vagy egy jelzőrendszeri szakember-csoport részére szervezett szakmaközi megbeszélések szorosan kapcsolódnak a családokkal való gondozási munkánkhoz.
   A családok állapotának pontosabb megértését a segítés hatékonyabbá tétele érdekében, illetve a társintézményekkel való gördülékenyebb kapcsolatok kiépítését vagy biztosítását célozva tartjuk esetmegbeszéléseinket. Ezek a megbeszélések közvetlen módon szolgálják a gyermekek érdekeit és segítik a családgondozás folyamatát.
   A település életének figyelemmel kísérése nem képzelhető el a jelzőrendszer tevékeny közreműködése nélkül. Ugyanakkor fontos feladat tudatosítani a jelzési kötelezettséggel együtt járó feladatokat, az ezzel járó felelősséget. Ennek érdekében kiemelt fontosságúnak tartjuk a jelzőrendszerrel (oktatási-nevelési intézményekkel, egészségügyi szolgáltatást nyújtókkal, a hatóságokkal és a rendőrséggel) való rendszeres és személyes találkozás.
 
Elhelyezési értekezletek, védelembe vételi, felülvizsgálati tárgyalások:
   A gyermekjóléti központ által gondozott gyerekek ügyében - a más szervezetek által - összehívott megbeszéléseken minden alkalommal részt veszünk.
 

Éves tanácskozás:
   A tanácskozás megszervezése jogszabály által előírt kötelező feladat, melyen a gyermekjóléti szolgáltatásban fontos szerepet játszó jelzőrendszeri tagok bevonásával a gyermekjóléti központ áttekinti a település helyzetét gyermekvédelmi szempontból, s ezen kívül egy választott témakört igyekszik körüljárni.
 

A speciális szolgáltatások:
1. Az utcai és lakótelepi szociális munka az Újpalotai Családsegítő Szolgálat utcai szociális munkásaival való szoros együttműködésben valósul meg.
2. Kapcsolattartási ügyelet során a bíróság ill. a gyámhivatal által szabályozott módon lehetőséget biztosítunk a szülő-gyerek közti kapcsolat megvalósulására.
3. A kórházi szociális munka tekintetében - minthogy nincs a kerületünkben kórház - minden olyan kórházzal együttmüködünk, ahol területileg illetékes gyereknek van szüksége segítségre.
4. A gyerekeket érintő krízis-ügyekben készenléti szolgáltatást látunk el. Ennek keretében Központunk telefonja (410-00-01) éjjel-nappal elérhető.

Betűméret: A A A
Állásajánlatok
Feltöltve: 2018-09-17 08:20:16
Feltöltve: 2018-09-03 08:31:27
Feltöltve: 2018-09-03 08:30:38
Belépés

Elfelejtett jelszó